Hoće li vaditi zube?

Sa konvencionalnim bravicama, ortodonti su često prisiljeni vaditi zdrave zube kako bi stvorili potreban prostor u ustima. Pacijenti naravno ne žele da im se vade zdravi zubi, a "puniji" i "širi" osmijeh često znači i mnogo ljepši profil. Damon Sistem koristi blage biološke sile koje, u suradnji sa prilagodljivim procesima organizma samog pacijenta, potreban prostor stvaraju prirodnim putem. Doktorima je tako omogućeno da većinu slučajeva tretiraju bez neugodnih vađenja zdravih zuba.

Kod onih par slučajeva koji ipak zahtijevaju vađenje, prostor se stvara kako bi se poboljšala ravnoteža lica i simetrija – tako se postiže prirodan osmijeh i profil koji će ostati nepromijenjen kako starite.