Koliko dugo ću nositi bravice?

Sa Damon Sistemom, tretman je često znatno kraći od onoga s konvencionalnim sistemima. Kraće vrijeme tretmana znači manje dolazaka na kontrole i prekrasan osmijeh...brže. mogli biste se iznenaditi koliko brzo!

  • 6 mjeseci kraće vrijeme terapije*
  • Znatno manje dolazaka na kontrole

* studija dostupna.